Huisregels en ande­re zaken

Gedraag je rus­tig

Katten zijn stress­ge­voe­lig. Als het druk en onrus­tig is zul je dat mer­ken aan hun gedrag. Ze zul­len zich dan ook min­der of niet laten zien. Op de lan­ge ter­mijn kun­nen ze er ziek of chro­nisch onrus­tig van wor­den. Trouwens, ook men­sen doen het beter in een stress­vrije omge­ving 😉

Pak de kat­ten niet op

Niet alle kat­ten vin­den het fijn om opge­pakt te wor­den. Ze wil­len graag zelf bepa­len of ze zich laten aan­ha­len, op schoot komen zit­ten of niet. Als ze (te) vaak tegen hun zin wor­den opge­pakt kun­nen ze ook erg schuw wor­den en niet meer in de buurt van men­sen wil­len komen. Mochten ze meer in je eten geïn­te­res­seerd zijn, dan is het goed om ze van tafel te zet­ten.

Geef de kat­ten geen eten

Een kat die uit je hand eet is super­leuk. Katten kun­nen bepaal­de voe­ding ech­ter slecht ver­dra­gen en van bij­voor­beeld cho­co­la kun­nen ze heel erg ziek wor­den. Soms geven we men­sen een schaal­tje met kat­ten­snoep­jes… kat­ten vin­den ze erg lek­ker en wij wil­len de men­sen ook graag tege­moet komen in hun behoef­te om die­ren uit de hand te laten eten.

Gratis Wifi

In Kattencafé PoesPas kun je gebruik maken van gra­tis Wifi. Het gas­ten­net­werk heet PoespasGast en het wacht­woord kun je bij ons per­so­neel krij­gen.

Zelf ver­ant­woor­de­lijk

Kattencafé PoesPas aan­vaardt geen enke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor scha­de die ont­staat door het bezoek. Je bent zelf ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies, scha­de, let­sel en ieder ander nadeel dat ont­staat door het bezoek. Door te reser­ve­ren of te bezoe­ken aan­vaard je deze eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid.

Print Friendly, PDF & Email