Lekker sla­pen

Ohhh wat is het toch lek­ker in zo’n heer­lijk hol­le­tje (eer­lijk gejat van Mango…). En wat fijn dat een poe­zen­neus zo zacht is dat je hem ook als kus­sen kunt gebrui­ken! De natuur maak­te de kat­ten­neus tot een van de gevoe­lig­ste zin­tui­gen, per­fect tij­dens de jacht, in com­bi­na­tie met twee ogen voor in de kop. Maar wat gewel­dig dat moe­der­tje natuur zo’n orgaan mul­ti­func­ti­o­neel inzet­baar heeft gemaakt!