Nu ook super­leu­ke Cat Goodies in Kattencafé PoesPas!

PoesPas ArmbandjesBij ons aan de balie vind je steeds meer leu­ke, grap­pi­ge, mooie, maar altijd unie­ke Cat Goodies. Kijk ook in onze web­sto­re!

ArmbandjesOp dit moment zijn we -bui­ten de nu al aan­we­zi­ge pro­duc­ten- bezig om pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. Veel van deze leu­ke heb­be­din­ge­tjes maken wij met de deel­ne­mers van de dag­be­ste­ding, veel wordt ook samen met hen ont­wik­keld.